Surowce
Węgiel brunatny - czemu nie?
wtorek, 24 czerwiec 2008
Spotkanie odbyło się w ramach organizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny konferencji pn. "Przyszłość górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Polsce i Europie".
Czytaj całość...
Przyszłość górnictwa
poniedziałek, 23 czerwiec 2008
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego omawiane dziś były podczas konferencji w Głównym Instytucie Górnictwa. Oceniano szanse realizacji strategicznych celów rozwoju branży, na które wpływ mają: wzrost zapotrzebowania na energię, wzrost ceny ropy i gazu, niskie koszty wytwarzania energii z węgla oraz rozwój technologiczny kraju. Wskazano również zagrożenia – pogarszające się warunki górniczo-geologiczne w kopalniach, konieczność ponoszenia coraz wyższych nakładów inwestycyjnych, brak dostępu do kapitału, ograniczenie nakładów na badania naukowe i rosnące wymogi ekologiczne. W konferencji wzięli udział eksperci branży górniczej, przedstawiciele środowisk naukowych związanych z wydobyciem węgla kamiennego oraz przedstawiciele ministerstwa gospodarki.
Czytaj całość...
Transfer technologii między USA i Polską
poniedziałek, 23 czerwiec 2008
W Katowicach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla a Narodowym Laboratorium Technologii Energetycznych Departamentu Energii USA.
Czytaj całość...
Rozmowy o koncesjach na wydobywanie węgla
piątek, 20 czerwiec 2008
Rozmowy o koncesjach na wydobywanie węgla podczas obrad Kongresu Polskich Platform Technologicznych. W spotkaniu wziął udział dr Henryk Jacek Jezierski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,  Główny Geolog Kraju. Podczas panelu dyskusyjnego minister Jezierski zasygnalizował problemy z uzyskaniem akceptacji na otwieranie nowych kopalni węgla, spowodowane protestami społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych.
Czytaj całość...
Zasoby Surowcowe Europy
czwartek, 19 czerwiec 2008
I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych z udziałem dr. Henryka Jacka Jezierskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju.
Czytaj całość...
Tysiące petycji w sprawie Rurociągu Bałtyckiego
sobota, 01 marzec 2008
Komisja Petycji PE zajęła się 29 stycznia planami budowy Rurociągu Bałtyckiego. Podmorska magistrala, która ma połączyć Rosję z Niemcami wzbudza wiele kontrowersji w Polsce i w krajach bałtyckich. Obywatele Polski i Litwy złożyli do Parlamentu ponad 28 tysięcy petycji, w których domagają się uwzględnienia wpływu rurociągu na środowisko naturalne. Chcą, by wykonawca - konsorcjum Nord Stream oraz popierająca inwestycję Komisja Europejska wzięły pod uwagę zagrożenie ekologiczne dla Bałtyku.
Czytaj całość...
Polacy pracują nad podziemnym zgazowywaniem węgla
poniedziałek, 03 wrzesień 2007

ImageCzy opłaca się wydobywać węgiel, czy też może lepiej wykorzystać jego energię jeszcze pod ziemią? - dyskutowano w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Koszt wyprodukowania 1 MW energii z węgla kamiennego wynosi w Polsce, przy tradycyjnych metodach, ok. 70 USD. Tymczasem technologie podziemnego zgazowywania węgla pozwalają obniżyć ten koszt do 20 - 40 USD.

Czytaj całość...
Apel w sprawie Gazociągu Północnego
sobota, 01 wrzesień 2007

ImagePosłowie i senatorowie z krajów leżących nad Bałtykiem wezwali swoje rządy oraz Unię Europejską do "gruntownego" zbadania, czy niemiecko-rosyjski projekt Gazociągu Północnego nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz czy uwzględnia bezpieczeństwo energetyczne całego regionu nadbałtyckiego.

Czytaj całość...