Surowce
Metody wydobycia ropy

Metody wydobycia ropy:


1. Metody pierwsze (energia złożowa):

- intensyfikacja dopływu ropy: rozwiercanie, odwierty poziome, zamykanie interwałów wodnych i gazowych,
- stymulacja: szczelinowanie hydrauliczne, kwasowanie, torpedowanie, wygrzewanie i płukanie.

2. Metody wtórne (wypieranie wodą lub gazem):

- nawadnianie: alkalia, polimery,
- zatłaczanie gazu: gaz ziemny, powietrze, azot, dwutlenek węgla, gazy spalinowe.

3. Metody trzecie (wypieranie chemiczne, zmieszanie faz):

- metody cieplne: wypierane parą, gorącą wodą, wewnątrzstrefowe spalanie elektromagnetyczne.
- inne: mikrobiologiczne.


Reklama

Ich oferta to drukarki fiskalne lublin, chcecie ją poznać szczegółowo, zobaczcie ich stronę.

Profesjonalne kursy animatora, to ich oferta zobacz i ją oceń.