Surowce
Ropa naftowa - destylacja

 

Destylacja: Proces rozdzielenia ropy naftowej na frakcje. Wykorzystuje różnicę temperatury wrzenia poszczególnych składników.

Frakcje ropy naftowej i ich temperatury:

gaz:                                                          < 20 st.C
eter naftowy:                                     20 -  60 st.C
ligroina (lekka nafta):                     60 - 100 st.C
gazolina surowa (benzyna):         40 - 205 st.C
nafta:                                              175 - 325 st.C
olej gazowy:                                         > 275 st.C
olej smarowy:                                nielotna ciecz
asfalt lub koks naftowy:      nielotne ciało stałe
benzyna lekka:                                40 - 160 st.C
benzyna ciężka:                            160 - 200 st.C
nafta:                                              180 - 280 st.C
olej napędowy:                             280 - 350 st.C
mazut:                                                   > 350 st.C