Surowce
Spalanie drewna

Spalanie drewna

 

Surowiec w postaci drewna posiada zróżnicowane cechy decydujące o jego przydatności do spalania, zależne są one od gatunków drewna oraz jego pochodzenia. Największe znaczenie w procesie spalania ma wilgotnosc drewna oraz stopień rozdrobnienia.
Drewno w postaci zrębków spala się najbardziej optymalnie, dając największą energię.


Proces spalania drewna:

W celu zapoczątkowania procesu spalania drewna należy mu dostarczyć paliwa w postaci ciepła (wysoka temperatura w komorze spalania, wysoka temperatura spalin, spalające się już drewno), które w pierwszej fazie spowoduje podgrzanie i wyparowanie wilgoci. Do tego potrzebne jest także powietrze, którego ilość zależna jest od fazy spalania. Temperatura w tej fazie jest nie większa niż 150 st.C.

Od stopnia wilgotności zależy ilość wymaganego ciepła, im bardziej wilgotne drewno, tym więcej potrzebuje paliwa do odparowania wilgoci, powoduje to wzrost ilości pary wodnej w spalinach.
Przy wzroście temperatury w zakresie od 150-550 st.C zachodzi zjawisko pirolizy, polegające na rozkładzie drewna i wydzielanie się przy tym gazów i par. Mogą one być spalane od razu lub w specjalnej części paleniska, do której docierają.

Przy temperaturach 400-1300 st.C następuje proces wypalania stałej części drewna, będącej pozostałością po odgazowaniu, który polega na powierzchniowym utlenianiu. 

 


Reklama

Chcesz się przespać koło Kazimierza? poznaj ich ofertę w tym obszarze.

Chcesz być piękna? botox lublin w tym ci pomoże, sama sprawdź.