Surowce
Właściwości fizyczne uranu

Właściwości fizyczne uranu


- stan skupienia                                                     stały
- temperatura topnienia                 1405 K (1132 °C)
- temperatura wrzenia                     2070 K (1797°C)
- objętość molowa                     12,49×10-6 m3/mol
- ciepło parowania                                     477 kJ/mol
- ciepło topnienia                                    15,48 kJ/mol
- ciśnienie pary nasyconej                                       bd
- prędkość dźwięku                     3155 m/s (293,15K)