Surowce
Złoża ropy naftowej w Polsce

Złoża ropy naftowej w Polsce


Ilość złóż w Polsce: 89, w tym:
- Karpaty - 32, na wyczerpaniu,
- przedgórze Karpat - 11, na wyczerpaniu,
- Niż Polski - 41,
- Bałtyk - 2.


Mapa rozmieszczenia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.Wykaz złóż ropy naftowej w Polsce (pdf) ( 2005 r.)


Złoża w Karpatach:

- strukturalne, rzadko strukuralno-litologiczne,
- ropa typu metanowego, bezsiarkowa,
- gęstoścć ropy: 0,750 do 0,943 g/cm3,
- zawartość parafiny: 3,5 do 7 %.

Złoża na przedgórzu Karpat:

- warstwowe, ekranowane stratygraficznie, litologicznie lub tektonicznie,
- ropa lekka i średnia,
- gęstość ropy: 0,811 - 0,846 g/cm3,
- zawartość parafiny: 2,32 do 9,37 %,
- zawartosć siarki: od 0,45 do 0,85 %.

Złoża na Niżu Polski:

- masywne, z pasywną wodą podścielającą,
- ropa siarkowa,
- zawartośc siarki: pow. 1%,
- gęstość ropy: 0,857 - 0,870 g/cm3.


Reklama

Chcesz znać busy na trasie Anglia Polska, poznaj ofertę i skorzystaj z niej już dziś.

Profesjonalny kamerzysta lublin zaprasza do współpracy młode pary planujące ślub.