Surowce
Złoża uranu na świecie i w Polsce

Złoża uranu na świecie i w Polsce

 

Największe złoża uranu na  świecie:


- Kongo,
- Kanada,
- USA,
- Czechy,
- Turkiestan,
- Tiuji Mujun.

Złoża uranu w Polsce (eksploatacja do lat 50. XX wieku):


- Sudety,
- Góry Świętokrzyskie.