Surowce
Przyszłość górnictwa
poniedziałek, 23 czerwiec 2008
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego omawiane dziś były podczas konferencji w Głównym Instytucie Górnictwa. Oceniano szanse realizacji strategicznych celów rozwoju branży, na które wpływ mają: wzrost zapotrzebowania na energię, wzrost ceny ropy i gazu, niskie koszty wytwarzania energii z węgla oraz rozwój technologiczny kraju. Wskazano również zagrożenia – pogarszające się warunki górniczo-geologiczne w kopalniach, konieczność ponoszenia coraz wyższych nakładów inwestycyjnych, brak dostępu do kapitału, ograniczenie nakładów na badania naukowe i rosnące wymogi ekologiczne. W konferencji wzięli udział eksperci branży górniczej, przedstawiciele środowisk naukowych związanych z wydobyciem węgla kamiennego oraz przedstawiciele ministerstwa gospodarki.
Czytaj całość...
Transfer technologii między USA i Polską
poniedziałek, 23 czerwiec 2008
W Katowicach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla a Narodowym Laboratorium Technologii Energetycznych Departamentu Energii USA.
Czytaj całość...
Rozmowy o koncesjach na wydobywanie węgla
piątek, 20 czerwiec 2008
Rozmowy o koncesjach na wydobywanie węgla podczas obrad Kongresu Polskich Platform Technologicznych. W spotkaniu wziął udział dr Henryk Jacek Jezierski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,  Główny Geolog Kraju. Podczas panelu dyskusyjnego minister Jezierski zasygnalizował problemy z uzyskaniem akceptacji na otwieranie nowych kopalni węgla, spowodowane protestami społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych.
Czytaj całość...
Zasoby Surowcowe Europy
czwartek, 19 czerwiec 2008
I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych z udziałem dr. Henryka Jacka Jezierskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju.
Czytaj całość...
Polacy pracują nad podziemnym zgazowywaniem węgla
poniedziałek, 03 wrzesień 2007

ImageCzy opłaca się wydobywać węgiel, czy też może lepiej wykorzystać jego energię jeszcze pod ziemią? - dyskutowano w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Koszt wyprodukowania 1 MW energii z węgla kamiennego wynosi w Polsce, przy tradycyjnych metodach, ok. 70 USD. Tymczasem technologie podziemnego zgazowywania węgla pozwalają obniżyć ten koszt do 20 - 40 USD.

Czytaj całość...