Surowce
Przyszłość górnictwa
poniedziałek, 23 czerwiec 2008
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego omawiane dziś były podczas konferencji w Głównym Instytucie Górnictwa. Oceniano szanse realizacji strategicznych celów rozwoju branży, na które wpływ mają: wzrost zapotrzebowania na energię, wzrost ceny ropy i gazu, niskie koszty wytwarzania energii z węgla oraz rozwój technologiczny kraju. Wskazano również zagrożenia – pogarszające się warunki górniczo-geologiczne w kopalniach, konieczność ponoszenia coraz wyższych nakładów inwestycyjnych, brak dostępu do kapitału, ograniczenie nakładów na badania naukowe i rosnące wymogi ekologiczne. W konferencji wzięli udział eksperci branży górniczej, przedstawiciele środowisk naukowych związanych z wydobyciem węgla kamiennego oraz przedstawiciele ministerstwa gospodarki.
 
Prelegenci za najważniejsze wyzwania stojące przed górnictwem uznali m.in.: opracowanie nowych metod drążenia i systemów obudowy szybów, opracowanie nowych bardziej wydajnych metod transportu pionowego, doskonalenie systemów ciągnienia urobku w szybach, opracowanie nowych rozwiązań obudowy wyrobisk korytarzowych o długim okresie użytkowania i poszukiwanie nowych, tańszych rozwiązań obudowy wyrobisk udostępniających. Istotną rolę przypisano także rozwojowi metod prognozowania i monitorowania zagrożeń naturalnych tj. wstrząsy, tąpnięcia, pożary. Za ważne uznano wypracowanie nowych metod pasywnego i aktywnego zwalczania zagrożeń naturalnych, rozwój systemów wentylacji i klimatyzacji wyrobisk na dużych głębokościach a także rozwój technologii górniczych korzystnych dla ochrony środowiska.

Dzięki projektowi utworzono bazę danych wiodących technologii oraz listę ekspertów branży górniczej.

Źródło: katowice.uw.gov.pl
 

Reklama

Ta firma oferuje i organizuje kursy plywania krakow sprawnie i skutecznie.

Izolacje przeciwwilgociowe Lublin to istostna sprawa, oni mogą je wam zaoferować.