Surowce
Rozmowy o koncesjach na wydobywanie węgla
piątek, 20 czerwiec 2008
Rozmowy o koncesjach na wydobywanie węgla podczas obrad Kongresu Polskich Platform Technologicznych. W spotkaniu wziął udział dr Henryk Jacek Jezierski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,  Główny Geolog Kraju. Podczas panelu dyskusyjnego minister Jezierski zasygnalizował problemy z uzyskaniem akceptacji na otwieranie nowych kopalni węgla, spowodowane protestami społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych.
 
Zaapelował do przedstawicieli Polskich Platform Technologicznych o włączenie się w proces wypracowywania nowych technologii pozyskiwania energii z węgla np. metodą zgazowywania,  czy pozbywania się CO2 poprzez jego składowanie w strukturach geologicznych.  

Źródło: mos.gov.pl